För allas trivsel:

Visa respekt och hänsyn

På Svekilag fastigheter vill vi att hyresgästerna ska trivas med sitt boende. För att detta ska uppnås är det viktigt att alla boende hjälps åt för att skapa förutsättningar för en trivsam miljö i fastigheterna. Det gäller därför att visa hänsyn och inte störa omgivningen. Särskild hänsyn ska visas efter klockan 22.00. Följande regler finns, som vi önskar efterföljs.

Tvättstugan

Tvättid bokas via tvättlistan. Endast en tvättid per gång får bokas. Först efter förbrukad tid får en ny tvättid bokas. Om tvättningen inte påbörjats inom en timme efter bokad tid får den användas av någon annan. Tvätten måste vara bortplockad innan tvättidens slut. Efter klockan 22.00 får tvättstugan inte användas. Innan du börjar tvätta bör du kontrollera att dina kläder inte har några utstickande byglar, spännen eller liknande. Samt kontrollera tvättmaskinen och torktumlaren efter vassa och kvarglömda föremål. Efter avslutad tvättid ska maskinerna torkas av och tvättmedelsfacket rengöras från tvättpulver och sköljmedel. Alla luckor och tvättmedelsfack på luckorna ska lämnas öppna. Detta för att undvika mögelbildning. Rensa filter i torkskåp och torktumlare från ludd. Sopa och torka golvet. Dessa regler ska respekteras för allas trevnad.

Allmänna utrymmen

Allmänna utrymmen brukas av alla hyresgäster, därför bör hänsyn angående dessa utrymmen tas. Trapphus ska hållas fria från lösa föremål, tex. möbler och skohyllor. I cykelförråd ska cyklar parkeras på lämpligt sätt. Vid flytt ska dessa cyklar avlägsnas.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill på sin balkong. Detta beror på den stora brandrisk som detta medför. Matoset kan dessutom vara störande på grannar. En del av Svekilags fastigheter har särskilda grill- och uteplatser där grillar antingen kan ställas eller redan finns på plats. Om det inte finns någon grillplats på din gård är det bra att grilla en bit från huset för att undvika störande matos.

Rökning

Det är förbjudet at röka både i lägenheterna och trapphusen i alla våra fastigheter. Vid cigarettrökning inomhus blir hyresgästen ersättningsskyldig av sanering av lägenheten i fråga.