Ditt boende:

Välkommen till ditt boende, hoppas du ska trivas i din lägenhet! Vår ambition på Svekilag fastigheter är att vara tillgängliga för att ta emot frågor, felanmälningar och underhålla din lägenhet med skäligt tidsintervall. Felanmälan angående din hyresrätt sker via hemsidan, under fliken ”Felanmälningar”, eller på telefon. Telefonnummer under kontorstid är 090-12 23 30. Telefonnummer via akuta problem efter kontorstid samt på helger är 070-663 67 19.

Betala hyra

Hyresgästen är skyldig att erlägga hyran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyran betalas med utskickad hyresfaktura med OCR nummer eller via autogiro. Hyresfakturor skickas ut för varje kvartal. Hyran för samtliga lägenheter är fastställda i förhandlingar mellan fastighetsägaren och hyresgästföreningen.

Temperatur i din bostad

Lägenheternas temperatur ska ligga mellan 20-21 grader. Vill du som hyresgäst kontrollera temperaturen själv, ska den mätas minst en meter från en vägg och minst en meter från golvet. Tänk på att inte ställa möbler framför element, eftersom detta kan hindra uppvärmningen av lägenheten. Låt inte heller gardiner täcka termostaterna.

Underlätta för snöskottning

Vi är tacksamma om du, som hyresgäst, underlättar för oss vid snöskottning. Detta för allas trevnad. Se till att parkera bilar, cyklar och mopeder på anvisad plats. Plocka undan dina föremål som kan vara i vägen för snöröjningen. Hyresgäster som hyr parkeringsplats ansvarar för snöskottningen av sin egen parkeringsyta.

Parkering

Uppsägningstiden för en motorvärmarplats, carport eller garage är tre månader. Antal parkeringsplatser för besökande är olika i olika fastigheter. Parkeringsövervakning sker på alla fastigheter. Hyresgästers bilar får inte så parkerade på besöksparkeringarna.

Hemförsäkring

För att hyresgästen inte ska riskera att bli ersättningsskyldig vid skada, brand, vattenläckage från tvättmaskinen eller liknande är det viktigt att ha en hemförsäkring till sitt boende. Dessa typer av skador täcks inte av fastighetsägarens försäkring.

Förråd

I stort sett alla Svekilag fastigheters lägenheter har tillhörande förråd. Hyresgästen ansvarar för att sätta hängslås på sitt förråd vid inflyttning. Många av förråden ligger på källarplan, vilket gör att de kan vara fuktiga. Tänk därför på att inte förvara kartonger eller dylikt direkt på golvet eller tätt mot en vägg, då det riskerar att fuktskadas.

Brandvarnare

Du, som hyresgäst, ansvarar för byte av batterier och rengöring av brandvarnaren. Det rekommenderas att kontrollera att brandvarnaren är fungerande en gång i månaden.

Källsortering

Svekilag fastigheter har inte egna återvinningsstationer. Vi önskar istället att hyresgästerna sorterar sina sopor och tar dem till återvinningsstationer. Detta gäller färgat- och ofärgat glas, papper, kartong, metall, tidningar och plast.

Miljöfarligt avfall, batterier, kemikalier och liknade måste hanteras på rätt sätt när det ska kasseras. Hyresgästerna hänvisas att utnyttja de allmänna återvinningscentralerna.

En del av fastigheterna har soprum och andra har soptunnor på fasighetens gård. I soprum får sopor, tex. stora kartonger, inte lämnas utanför soptunnorna. Soptunnor utomhus måste gå att stänga. I händelse att soptunnorna är för fulla och inte går att stänga; försök trycka ner soporna eller ring kontoret.

Måla och tapetsera

Hyresvärden är skyldig att måla eller tapetsera med skäliga tidsmellanrum. Utöver detta kan hyresgästen välja att på egen bekostnad måla eller tapetsera sin lägenhet, om så önskas. Då ska arbetet vara fackmannamässigt utfört och kulören inte vara extrem. Felaktigt materialval eller arbete kan leda till att hyresgästen blir ersättningsskyldig vid utflyttning. Prata med hyresvärden innan för att rådfråga och eventuellt kunna låna material innan du påbörjar tapetseringen eller målningen.