Dataskyddspolicy

Inledning

Denna policy beskriver hanteringen, av dina personuppgifter och hur vi använder oss av cookies. Den är till för dig som är användare av webbplatsen www.svekilag.se. Vi vill att du känner en trygghet när du besöker vår webbplats och handlar hos oss. Vi respekterar dina rättigheter och gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Nedan kan du läsa hur dina uppgifter används och i vilket syfte det görs – för att du ska på bästa sätt ska kunna övervaka dina rättigheter.

All personliga data ägs av dig som kund eller privatperson, vilket innebär att du har rätt att få reda på hur vi som företag använder den information som finns om dig och för vilket syfte. Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg
Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna policy genom att besöka vår webbplats.

Policyn är framtagen av ”SVEKILAG FASTIGHETER Aktiebolag” (”SVEKILAG”), med organisationsnummer 556419-0808.

Genom att registrera dig i vår bostadskö accepterar du villkoren i vår Dataskyddspolicy. Det är därför viktigt att du läser och förstår vad den går ut på och vilka dina rättigheter är. Har du några som helst frågor om vår Dataskyddspolicy så går vi alltid att nå på info@svekilag.se.

 

Vilken information sparar vi?

Vi använder oss av information om dig för att kunna slutföra vår del av att upprätthålla din plats till vår interna kö till våra lägenheter. Nedan kan du läsa närmare vilken information vi använder och varför.
Avsändares och mottagares uppgifter såsom namn, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadress samt annan information du ger oss vid registreringen eller som du själv anger när du kontaktar oss.

Dina önskemål, samt information vi får om dig när du besöker vår hemsid.

Information du delar med dig när du surfar på vår hemsida. Detta innebär din IP-adress och typ av apparat du använder, samt om du gett tillåtelse även information om din plats och hur du använder hemsidan.

Cookies

Vi använder oss av cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas normalt som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.

Länkar

Webbplatsen www.svekilag.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

De uppgifter du ger oss är nödvändiga för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig. Övriga uppgifter vi samlar in om dig är nödvändiga för att optimera din upplevelse hos oss och för att du ska få bästa möjliga service.
Dessa grunder redogörs för i tabellen nedan:

 

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

VARFÖR

Vi tar emot dina önskemål

För att fullgöra avtalet mellan oss – det vill säga lagra dina önskemål som du matat in.

Vi skickar sms och epost med information

För att fullgöra avtalet mellan oss genom att låta dig/mottagaren veta att dina önskemål är mottagna.

Vi sparar din historik

För att fullgöra avtalet mellan oss om lägenhetskö samt för att erbjuda kundservice

Vi sparar din information

För att fullgöra avtalet mellan oss – det vill säga lagra dina önskemål som du matat in.

Vi skyddar dig och oss från bedrägeri och missbruk av dina uppgifter

Berättigat intresse – För att förhindra och upptäcka bedrägeri mot dig eller oss.

Vi skapar en unik inloggningssida

Berättigat intresse – För att du skall komma åt att uppdatera din ansökan om lägenhet.

 

 

 

 

 

 

Vem delar vi dina uppgifter med?

För att kunna erbjuda bästa möjliga tjänst och utveckla den i framtiden, behöver vi dela vissa uppgifter med vissa leverantörer. Vi vidtar alla legala och rimliga tekniska åtgärder för att se till att dina data skyddas även hos våra leverantörer.

Vi delar din information med underleverantörer som mjukvaruleverantörer helt enkelt för att kunna fullgöra de åtaganden vi har på grund av avtalet, dvs. ditt köp, samt för att erbjuda dig den bästa möjliga tjänsten när du besöker vår sida. Om du vill se hur och varför viss information används så hittar du allt i tabellen ovan.

Vi kan även komma att dela din information till myndigheter som Polismyndigheten eller annan myndighet vid begäran av dem och om det är nödvändigt. Vid t.ex. misstänkt bedrägeri eller missbruk av vår site, kan vi lämna ut personliga data till ansvariga myndigheter.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon utomstående part.

Vi använder även vissa delar av dina uppgifter eller information du gett för att kunna göra data-analys, förbättra vår hemsida och för att kunna utveckla nya, bättre, funktioner och erbjuda optimalt utbud på hemsidan. Dessa uppgifter är alltid anonyma och går inte att leda tillbaka till dig. Anonyma uppgifter kan komma att delas med tredje part.

Tjänster för navigation och kartbildsfoto, som t.ex. Google Maps, kan behandla och lagra platsdata. Det finns möjlighet för Google och Apple att använda dessa data, vilket SVEKILAG inte kan påverka. Vill du veta mer om detta hänvisar vi till respektive företags integritetspolicy.

Dina uppgifter och länder utanför Europa

Dina uppgifter sparas och behandlas i huvudsak inom EU/EES området. Det kan komma att dina uppgifter behandlas av en aktör utanför EU/EES området. Då ser vi självklart till att du får samma skydd som inom EU/EES. Vi vidtar alla legala och tekniska åtgärder för att säkerställa att dessa aktörer hanterar dina uppgifter på ett sätt som är enligt med Dataskyddslagen.

Marknadsföring

Om du har godkänt det, så kommer vi skicka ut information om erbjudanden och nyheter till dig via e-post. Du kan när som helst tacka nej till detta genom att skriva till oss på info@svekilag.se.

Lagring av uppgifter

Vi sparar dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt på grund av avtal, berättigat intresse, samtycke eller på grund av lag. Den information vi sparar på grund av lagar som konsumentköplag eller bokföringslag sparar vi endast så länge det krävs för att uppfylla lagen. Den information som vi sparar på annan grund än avtal eller lag har du alltid rätt att begära borttagen.

 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. Detta innebär bland annat att informationen överförs via en säker (SSL) anslutning och att dina personuppgifter inte ska kunna läsas av utomstående.

Vilka är dina rättigheter?

Du skall ha kontroll över hur dina uppgifter ska få behandlas. Du har rätt att bli informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har sparat om dig. Detta kostar normalt inget extra om det inte görs mer än en gång per år. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter ifall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till:

SVEKILAG FASTIGHETER

Västra Prinsgatan 6

903 20 Umeå

 

eller mejla till info@svekilag.se.

Information som vi sparar för att uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser eller andra lagliga förpliktelser enligt exempelvis konsumentköplagen eller bokföringslagen måste vi spara under en viss tid. Vi kan därför inte radera all din information omedelbart, men vi kan begränsa informationen så att den endast används i det legala syftet.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen om vi hanterar dina uppgifter fel.

 

Vårt ansvar

SVEKILAG är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet Den europeiska dataskyddsförordningen (EU 2016/679) GDPR som gäller som lag och riktlinjer för Bolag som verkar i Sverige. SVEKILAG fungerar även som personuppgiftsbiträde och behandlar insamlade personuppgifter.

Dataskyddsombud på SVEKILAG Marie Nordlund.

SVEKILAG är registrerat hos Bolagsverket under organisationsnummer 556419-0808.